18106367380122150.jpg
17895999688470857.jpg
background4.png

 קורס בנושא אנרגיה + ערכת אתגרים טכנולוגים

 קורס  בו ירכשו המשתתפים ידע בנושא אנרגיה חשמלית ואנרגיה מתחדשת

הקורס מלווה בערכה ובה שישה אתגרים טכנולוגים הממחישים את הנושאים הנלמדים

אורך הקורס שישה מפגשים כאשר בכל מפגש נערוך הקנייה של הנושא

    .ואחריה בניית אתגר טכנולוגי מהערכה

אנרגיה 1.jpeg

חולצות ידעכייף

  • White Instagram Icon