קורס בנושא אנרגיה +ערכת אתגרים טכנולוגים

 קורס  בו ירכשו המשתתפים ידע בנושא אנרגיה חשמלית ואנרגיה מתחדשת

הקורס מלווה בערכה ובה שישה אתגרים טכנולוגים הממחישים את הנושאים הנלמדים

אורך הקורס שישה מפגשים כאשר בכל מפגש נערוך הקנייה של הנושא

    .ואחריה בניית אתגר טכנולוגי מהערכה

 

קורס אנרגיה +ערכת אתגרים טכנולוגים לגילאי  6-9 

 9-12 קורס אנרגיה +ערכת אתגרים טכנולוגים לגילא

.

18106367380122150.jpg