17915954071409369.jpg
17915954071409369.jpg

רובוטיקה

בתכנית רובוטיקה התלמידים יחשפו לטכנולוגיות חדשות, יכירו ציוד מתקדם הכולל מנועים חשמליים וחיישנים מסוגים שונים, יבנו ויתכנתו דגמים מחיי היום יום כגון:

כלי תחבורה ותעופה, חיות רובוטיות, מכשירים ביתיים ועוד.

באמצעות בנייה פעילה והתנסות יעסקו התלמידים בהמחשת והבנת הקשר שבין העקרונות המדעיים המופשטים לעולם הסובב אותנו.

  • White Instagram Icon