סייבר

,הכרות ולימוד עולם הסייבר בהיבט אבטחתי

סיכונים ,תקיפות והגנות.

אנו מקדמים את הנוער להובלה טכנולוגית ישראלית