17915954071409369.jpg
17915954071409369.jpg

סייבר

,הכרות ולימוד עולם הסייבר בהיבט אבטחתי

סיכונים ,תקיפות והגנות.

אנו מקדמים את הנוער להובלה טכנולוגית ישראלית

  • White Instagram Icon