ארדואינו

הכרות והתנסות עם המיקרו בקר-ארדואינו

מפעילים לדים, מנועים, חיישנים. בונים מוצרים ומתכנתים אותם.

מרתק לדמיין ,ליצור ולהוביל יזמות טכנולוגית