טבע

מטרת תכנית טבע וסביבה היא :

לעודד מודעות וקשר לטבע ולסביבה הקרובה של הילד.

לטפח מיומנויות חשיבה מדעית חוקרת ויצירתיות.